Uw afval wordt bij ons ter plaatste gesorteerd waardoor (bijna) alles recycleerbaar is. Het sorteren van uw afval zit inbegrepen in de prijs.