Big bags = verloren verpakking, deze worden slechts eenmalig gebruikt.

Europalletten = hiervoor wordt € 15,- waarborg gevraagd. Indien deze palletten in goede en bruikbare staat worden teruggebracht op het depot te Hamme, dan wordt deze waarborg integraal terugbetaald.