Afhankelijk van het type boomschors dient u om de paar jaren de laag aan te vullen met nieuwe schors.

De onderste laag boomschors vergaat langzaam in de bodem en verrijkt en voedt daar het bodemleven. Zo is de natuurlijke cirkel rond!