De laatste jaren wordt siergrind ook opnieuw meer gebruikt omwille van de waterdoorlatende eigenschappen ervan.

Op de waterdoorlatendheid van de ondergrond wordt immers steeds meer de nadruk gelegd bij omgevingsaanleg en laat dat nu net 1 van de voordelen van siergrind zijn!

Door gebruik te maken van grind kan regenwater gewoon op natuurlijke wijze de bodem intrekken i.p.v. afgevoerd te worden, hetgeen bij hevige regenval steeds vaker tot wateroverlast leidt.