Neen, de factuur volgt pas na de uitgevoerde werken.