Een grasmat heeft (zoals iedere plant) snel water en voedsel nodig om nieuw loof aan te maken. De mat heeft al wortels, maar deze moeten nog volledig wortelen in de ondergrond om hieruit voldoende water en voedingsstoffen te halen. Bij de aanleg krijgt de ondergrond de nodige grondbewerkingen om een losse, goed wortelbare, structuur te bekomen. Door te snel op de grasmatten te lopen, wordt de ondergrond aangedrukt waardoor het inwortelen wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt. Het gevolg hiervan is dat de grasmat niet kan wortelen en dus geen water en voedsel kan opnemen. Uiteindelijk zal de mat verkleuren en afsterven.  

Ten tweede bestaat ook het risico op verzakkingen in de ondergrond. Omdat de ondergrond zeer vochtig is (door het beregenen) en nog niet gefixeerd is door de wortels van de grasmat, kunnen kleine verzakkingen ontstaan door te snel op de grasmat te lopen.  

Daarom raden wij aan om de eerste week na aanleg het gazon zo minimaal mogelijk te betreden.