Bij aanvang heeft de grasmat nog niet kunnen wortelen in de ondergrond. Daardoor kunnen de grasplantjes zelf nog onvoldoende water en voedsel uit de bodem halen. Bij aanleg moet daarom het gazon onmiddellijk voldoende water krijgen. In de beginperiode moet dagelijks beregend worden. Dit gebeurt bij voorkeur ‘s avonds. Hierbij mag het gazon zeker een half uur op dezelfde plaats beregend worden. Na twee weken heeft het gazon zich voldoende geworteld. Deze periode mag de frequentie van beregening dalen zodat de wortels dieper gaan wortelen. Tijdens deze periode is de kans op uitdroging van de mat minimaal. Bij hevige droogte moeten de matten meerdere malen per dag water krijgen. Wanneer het gazon wordt aangelegd bij warm weer, een periode van grote droogte,… zeker niet wachten tot ’s avonds om de grasmatten water te geven. Bij voorkeur geeft u dan ’s morgens en ’s avonds water.